Kernel 2.6.35.13 wydany

Andi Kleen poinformował o wydaniu stabilnego kernela 2.6.35.13. Nowe wydanie wnosi wiele poprawek bezpieczeństwa i zalecane jest dokonanie aktualizacji kerneli do w/w wersji. Opis zmian w najnowszym wydaniu kernela dostępny jest pod adresem: ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/longterm/v2.6.35/ChangeLog-2.6.35.13. Lista osób mających swój wkład w poprawki oraz zmiany dostępna jest w oficjalnej informacji na temat wydania kernela 2.6.35.13: http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel/1132703

Źródło: http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel/1132703

Dodane w: Aktualności, Bezpieczeństwo Tagi: ,
Hosted by: Administracja serwerami. Engine: Wordpress.